Výuka


Doučuji děti i dospělé v rodinném domě na adrese Mánesova 5, Drahovice, Karlovy Vary. Malé děti učím z knih, které nabízejí hodně prostoru pro hry, anglické písničky, malování a poslech CD. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že tento způsob výuky děti baví, je úspěšně testován i na našich 3 dětech.

S většími procvičujeme školní látku, jiní dávají přednost konverzaci. Hodiny vedu anglicky a své studenty pobízím k tomu, aby se vyjadřovali pouze v angličtině. Kladu důraz na osvojení základních konverzačních frází, jejichž znalost a procvičování není vždy ve školní výuce prioritou. Výuku angličtiny doplňuji využitím cvičení, her a animací na počítači. Cílem je přirozená komunikace anglicky, kdy se studenti nebudou cítit zaskočeni konverzací v cizím jazyce a v pohodě se domluví.

Nesporná výhoda soukromé výuky angličtiny v porovnání s jazykovými kurzy je zřejmá: dostanete se ke slovu, a tudíž máte velmi malou šanci podřimovat.

Nemůžete docházet v určený den a hodinu? Výuka v nepravidelných termínech je možná.